Ge för livet

 

Brunnskyrkan dGe för liveteltar sedan många år tillbaka i ”Ge för livet” insamlingen. Varje höst pågår olika utåtriktade aktiviteter.

Under 2020 kommer vi inte att ha lika många aktiviteter på grund av Corona. Men vi planerar att finnas med på Friveckolördag.

 

”Ge för livet” projekt 
Mikrolån och utbildning, RCA.
Sjuk- och hälsovård, Tanzania

För vidare information vg se nedanstående länk:
Ge för livet – projektkatalog EFK

Konton som kan användas för gåvor, klicka här.