Ge för livet

 

Brunnskyrkan dGe för liveteltar sedan många år tillbaka i ”Ge för livet” insamlingen. Varje höst pågår olika utåtriktade aktiviteter.
Under hösten 2018 kommer vi att ha lotteriförsäljning, brödförsäljning på marknaden Friveckolördag 27/10 samt en finalkväll 21/10 med konsert där familjen Spång medverkar. 3:e advent kommer vi att ha en julsångskväll med efterföljande jultallrik. Vi deltar även 2018 i 2 olika projekt i Afrika och dessa kan du läsa mer om i nedanstående länk.

Under 2017 samlade vi in 61 900 kr.

 

”Ge för livet” projekt 2018
Mikrolån och utbildning, RCA.
Sjuk- och hälsovård, Tanzania

För vidare information vg se nedanstående länk:
Ge för livet – projektkatalog EFK

Konton som kan användas för gåvor, klicka här.