Predikningar 2024

Predikan 24-04-07 Per Ewert ”Skapa i mig Gud ett rent hjärta”

Predikan 24-03-31 Kenneth Byström ”Kristus är uppstånden”

Predikan 24-03-29 Sara Rosenströmer ”Jesaja 53”

Predikan 24-03-24 Sara Rosenströmer ”Efesierbrevet 2”

Predikan 24-03-17 Kenneth Enberg ”Lukas 1:26-38”

Predikan 24-02-25 Sara Rosenströmer ”Romarbrevet 8”

Predikan 24-02-18 Anna Enberg ”Omvärldsläget”

Predikan 24-02-04 Sara Rosenströmer ”Jesus, sann Gud och sann människa 2”

Predikan 24-01-28 Albin Karlsson ”Saliga de som är fattiga i anden”

Predikan 24-01-21 Kenneth Enberg ”Nåd och sanning”

Predikan 24-01-14 Sara Rosenströmer ”Jesus, sann Gud och sann människa”

Predikan 24-01-07 Sara Rosenströmer ”De tre vise männen”