Internationellt

Smyrnaförsamlingens Internationella arbete

I vår församling finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för människor och arbete i andra länder.
Vi finns med och understöder arbete i olika delar av världen.

Afrika

Sydostasien

Mellanöstern

Ge för livet

Set My People Free

Hulda Fahmi leder organisationen SMPFs arbete sedan 2020 då hon tog över ledarskapet efter Kamal Fahmi, dess grundare.
SMPF arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga rättigheter.  Set My People Free är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam vilket innebär  att konvertiter från Islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Länk: ”Set my people free” – hemsida

2021
Hälsning från Hulda juni 2021
Nyhetsbrev juni 2021

Afrika

Sandra och Andreas Palm

Sandra och Andreas är nya missionsarbetare i Eswatini. De planerar sin utresa till 14/9.
De kommer att arbeta med den nationella kyrkan i Eswatini i storstaden Manzini. Där finns just nu en liten församlingsgrupp som vill arbeta med församlingsplantering med inriktning mot unga människor som flyttar in i storstäderna.

De skriver på facebook under adress: Palm´s Urban Adventure

Nyhetsbrev:
Nyhetsbrev 220126 http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2022/01/En-tid-av-kulturtrotthet-200126.pdf
Dagsrapport 20211213
http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2021/12/Palm-211213.pdf
December 2021
http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2021/12/Nyhetsbrev-dec-2021.pdf

Annelie och Andreas Dagernäs

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild1-1024x778.jpg

Familjen Dagernäs (Annelie och Andreas, med barnen Cornelia, Esther och Wilma) har sedan sommaren 2018 flyttat tillbaka till Sverige från Sydafrika. Andreas och Annelie fortsätter som EFKs regionledare för Afrika och arbetar från Sverige.

Sydostasien

Människohandel är ett växande problem över hela världen. I flera länder i Sydostasien lever många under mycket knappa förhållanden och i sitt sökande efter arbete i sitt hemland eller i närliggande länder är risken stor för att bli offer för människohandel och säljas som sexslav eller tvångsarbetskraft.

Brunnskyrkan understödjer två internationella medarbetare som samarbetar med EFK:s partners för att motverka människohandel, bland annat genom utbildning, handledning och psykologisk behandling.  De kristna minoritetsfolken är ofta utsatta och marginaliserade i samhället. Våra medarbetare jobbar tillsammans med en växande församlingsrörelse. Fokus ligger på att hjälpa unga kristna att växa i tron och att stötta dem att kunna bli självförsörjande och genom det mindre utsatta. 

Ge för livet

Brunnskyrkan deltar sedan många år tillbaka i ”Ge för livet” insamlingen. Varje höst pågår olika utåtriktade aktiviteter.
Församlingen har sedan starten på Bröd till bröder/Ge för livet samlat in mer än 3 miljoner kronor.

”Ge för livet” projekt 2023
Mikrolån och utbildning, RCA.
Sjuk- och hälsovård, Tanzania

För vidare information vg se nedanstående länk:
Ge för livet – projektkatalog EFK

Konton som kan användas för gåvor, klicka här.

Ytterligare information

Länk: EFK:s missionsarbete
Missionsinformation till medlemmar finns även på medlemsidan under Info från Mission