Internationellt

Smyrnaförsamlingens Internationella arbete

I vår församling finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för människor och arbete i andra länder.
Vi finns med och understöder arbete i olika delar av världen.

”Set my people free”

Afrika

Sydostasien

Ge för Livet

 

Länk: EFK:s missionsarbete
Missionsinformation till medlemmar finns även på medlemsidan under Info från Mission