Internationellt

Smyrnaförsamlingens Internationella arbete

I vår församling finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för människor och arbete i andra länder.
Vi finns med och understöder arbete i olika delar av världen.

Afrika

Set My People Free

Ge för livet

Sydostasien

Människohandel är ett växande problem över hela världen. I flera länder i Sydostasien lever många under mycket knappa förhållanden och i sitt sökande efter arbete i sitt hemland eller i närliggande länder är risken stor för att bli offer för människohandel och säljas som sexslav eller tvångsarbetskraft.

Brunnskyrkan understödjer två internationella medarbetare som samarbetar med EFK:s partners för att motverka människohandel, bland annat genom utbildning, handledning och psykologisk behandling.  De kristna minoritetsfolken är ofta utsatta och marginaliserade i samhället. Våra medarbetare jobbar tillsammans med en växande församlingsrörelse. Fokus ligger på att hjälpa unga kristna att växa i tron och att stötta dem att kunna bli självförsörjande och genom det mindre utsatta.