Pastor

Pastor och föreståndare: Sara Rosenströmer

Telefon: 070-831 01 95

Mail: sara@smyrna-varnamo.se

Kenneth Enberg går i pension från och med den 25/6 2018.