Mötesplatsen – Språkcafé

På rund av den pågående pandemin så år språkcafét stängt tills vidare.