Gåvor och konton

För gåvor och insamlingar kan följande konton användas.

Obs! Från och med 2017-12-01 har församlingen ett nytt bankkonto.

Det gamla plusgirokontot fungerar bara till 2017-12-31

Bankgiro               984-2675

Nytt bankkonto  5182-1192583

Swish                     123 231 3690