”Set my people free”

Christina och Kamal

Set my

Fahmi

Christina och Kamal arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga rättigheter. Kamal leder organisationen Set My People Free, som är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam vilket innebär  att konvertiter från Islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Länk: ”Set my people free” – hemsida4

Hälsning från Hulda juni 2021

Nyhetsbrev juni 2021

SMPF nyhetsbrev dec 2020

Julhälsning dec 2020

Juli 2020 Sudan

Maj Juni 2020
Inbjudan Stockholm 20 okt