”Set my people free”

Christina och Kamal

Set my

Fahmi

 

 

 

 

 

 

 

Christina och Kamal arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga rättigheter. Kamal leder organisationen Set My People Free, som är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam vilket innebär  att konvertiter från Islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Länk: ”Set my people free” – hemsida

Inbjudan Stockholm 20 okt 2018

Aug 2018