Samtalsstöd

Ibland uppstår situationer i livet då vi känner behov att samtala med någon. Det behöver inte alltid handla om kris eller stora problem, ibland kan det bara kännas bra att kunna dela saker man går och funderar på med någon annan. Samtliga samtalsstödjare har avlagt tysthetslöfte och det ni samtalar om stannar där. Vid varje samtal görs en tydlig överenskommelse om vad som gäller. Samtalsstödet är inte ett kurators- eller psykologsamtal utan ett samtal med en själavårdande och stödjande karaktär. Du kan med förtroende vända dig till följande personer:

Sara Rosenströmer, pastor. Mail: sara@smyrna-varnamo.se. Tel: 076-022 20 43.

Kenneth Enberg, församlingsmedlem. Många års erfarenhet som pastor, numera pensionär. Mail: enberg.kenneth@gmail.com. Tel: 070-531 25 59.

Ann-Britth Toftgård, församlingsmedlem. Har jobbat med palliativ vård, numera pensionär. Har gått själavårdsutbildningen vid Liljeholmens folkhögskola. Mail: ab.toftgard@gmail.com. Tel: 076-810 03 10.

Vi kan också varmt rekommendera ett ekumeniskt själavårdsnätverk som vi finns med i, om du önskar tala med någon utanför församlingen: