Hemgrupper

IMG_1860 kopiera

Hemgrupperna samlas i olika hem varannan vecka.  Hemgruppen är en öppen gemenskap där alla är välkomna. Deltagarna kommer från många sammanhang  och har olika bakgrund.

Man möts till en nära och naturlig gemenskap i hemmiljö. Samlingarna börjar med gemensam kvällsmat. Det blir en stund av glada samtal och måltidsgemenskap. Efter det samlas man i vardagsrumsmiljö där alla kan se och höra varann. Det är vanligt att man delar en laget runt fråga där alla kan dela med sig av sina tankar. I en del grupper sjunger man några korta gemensamma sånger innan man går över till ett samtal där man utgår från en bok eller bibeln. Samlingen avslutas oftast med att någon eller några leder i en bön. För den som önskar kan man här dela personliga bönebehov.

I stora drag så ser en samling ut på det här sättet men hur det blir i praktiken kan variera. Det finns en dynamik som gör det lite oförutsägbart. Något som gör det rätt spännande. Hemgruppen hittar även på en del aktiviteter utöver de vanliga samlingarna. Det kan handla om utflykter, vandringar i naturen mm. Vill du veta mer så går det bra att kontakta pastorn via mail eller telefon.

Du är varmt välkommen!