Presentation

 

Smyrnaförsamlingen har funnits i Värnamo sedan 1964. Kyrkan som byggdes 1972 ligger centralt i Värnamo. Från och med hösten 2018 har kyrkan bytt namn till Brunnskyrkan. Församlingen är ansluten till Evangeliska Frikyrkan och har ca 90 medlemmar. Vår vision är att Brunnskyrkan ska vara en varm och levande församling som gör människor till Jesu lärjungar.

Vi hälsar dig välkommen till våra möten och samlingar!

Församlingens årsmöte 2018

Efter att ha firat gudstjänst och ätit en stärkande kyrklunch kunde Smyrnaförsamlingen i Värnamo genomföra sitt 53:e årsmöte. Valen av årsmötets funktionärer avklarades smidigt och snabbt och årsberättelsen kunde läsas upp.

Vid årsmötet 2017 så formulerades 5st. målsättningar för året som låg framför. Mycket av det som varit församlingens bön och längtan har blivit verklighet. En av målsättningarna var att en familjepastor skulle kunna anställs under hösten 2017. Det var mycket uppmuntrande när Sara Rosenströmer kunde börja sin tjänst den 1 oktober. Helgen den 14 – 15 oktober kunde vi hälsa familjen Rosenströmer välkomma. På söndagens gudstjänst avskildes Sara för i sin tjänst som familjepastor i Smyrnaförsamlingen. En viktig och speciell dag.

Integrationsarbetet med stickcafé och språkcafé har fortsat att växa och utvecklas under 2017. Programmet har varit varierat med undervisning i svenska språket och mycket personliga samtal. Olika aktiviteter, festkvällar och utflykter har varit uppskattade inslag.

Troheten i givandet har varit stor. Församlingen har understött missionsarbete i Mellanöstern, Frankrike, Afrika och Reach Beyond. Genom ”Ge för livet” kampanjen har 61900 kr. samlats in till sjuk- och hälsovård i Tanzania och till ett projekt för hållbar försörjning i Centralafrikanska republiken, RCA.

Under året har sex nya medlemmar hälsats välkomna. Vi årsskifte hade församlingen 94 medlemmar. Församlingen ser med förväntan fram emot ett nytt år. Det beslutades att arbeta med tre fokusområden, ett av områdena var att prioritera och utveckla barn och familjearbetet.

 

EFK

 

Länk till EFK