Internationellt

Smyrnaförsamlingens Internationella arbete

I vår församling finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för människor och arbete i andra länder.
Vi finns med och understöder arbete i olika delar av världen.

Afrika

Sydostasien

Mellanöstern

Ge för livet

Set My People Free

Hulda Fahmi leder organisationen SMPFs arbete sedan 2020 då hon tog över ledarskapet efter Kamal Fahmi, dess grundare.
SMPF arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga rättigheter.  Set My People Free är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam vilket innebär  att konvertiter från Islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Länk: ”Set my people free” – hemsida

2021
Hälsning från Hulda juni 2021
Nyhetsbrev juni 2021

2020
SMPF nyhetsbrev dec 2020
Julhälsning dec 2020
Juli 2020 Sudan
Maj Juni 2020

Egypten

Vi som församling finns med och stöttar barnrättsprogrammet i Mellanöstern. Magdalena Said står som ansvarig för detta projekt och arbetar nu från Sverige tills projektet avslutas under 2022.

Majoriteten av barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika lever i fattigdom. Krig och konflikt har skapat en stor våg av flyktingar som lever marginalisade och utsatta i omkringliggande länder. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en starkt marginaliserad grupp. Fortfarande råder mycket okunskap och skam och skuldkänslor hos familjerna. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med våra partners skapa positiv förändring för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning, genom ett regionalt program med insatser i Egypten, Tunisien, Sudan, Libanon och Jordanien.

Afrika

Sandra och Andreas Palm

Sandra och Andreas är nya missionsarbetare i Eswatini. De planerar sin utresa till 14/9.
De kommer att arbeta med den nationella kyrkan i Eswatini i storstaden Manzini. Där finns just nu en liten församlingsgrupp som vill arbeta med församlingsplantering med inriktning mot unga människor som flyttar in i storstäderna.

De skriver på facebook under adress: Palm´s Urban Adventure

Nyhetsbrev:
Nyhetsbrev 220126 http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2022/01/En-tid-av-kulturtrotthet-200126.pdf
Dagsrapport 20211213
http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2021/12/Palm-211213.pdf
December 2021
http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2021/12/Nyhetsbrev-dec-2021.pdf

Annelie och Andreas Dagernäs

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild1-1024x778.jpg

Familjen Dagernäs (Annelie och Andreas, med barnen Cornelia, Esther och Wilma) har sedan sommaren 2018 flyttat tillbaka till Sverige från Sydafrika. Andreas och Annelie fortsätter som EFKs regionledare för Afrika och arbetar från Sverige.

Nyhetsbrev:
2022
Januari 2022
Mars 2022
2021
December 2021
http://smyrna-varnamo.se/wp-content/uploads/2021/12/Nyhetsbrev-dec-2021-1.pdf

2020
God Jul 2020
november 2020
Dagernäs nyhetsbrev oktober 2020
April 2020

Sydostasien

Människohandel är ett växande problem över hela världen. I flera länder i Sydostasien lever många under mycket knappa förhållanden och i sitt sökande efter arbete i sitt hemland eller i närliggande länder är risken stor för att bli offer för människohandel och säljas som sexslav eller tvångsarbetskraft.

Brunnskyrkan understödjer två internationella medarbetare som samarbetar med EFK:s partners för att motverka människohandel, bland annat genom utbildning, handledning och psykologisk behandling.  De kristna minoritetsfolken är ofta utsatta och marginaliserade i samhället. Våra medarbetare jobbar tillsammans med en växande församlingsrörelse. Fokus ligger på att hjälpa unga kristna att växa i tron och att stötta dem att kunna bli självförsörjande och genom det mindre utsatta. 

Ge för livet

Brunnskyrkan deltar sedan många år tillbaka i ”Ge för livet” insamlingen. Varje höst pågår olika utåtriktade aktiviteter.
Församlingen har sedan starten på Bröd till bröder/Ge för livet samlat in mer än 3 miljoner kronor.

”Ge för livet” projekt 2021
Mikrolån och utbildning, RCA.
Sjuk- och hälsovård, Tanzania

För vidare information vg se nedanstående länk:
Ge för livet – projektkatalog EFK

Konton som kan användas för gåvor, klicka här.

Ytterligare information

Länk: EFK:s missionsarbete
Missionsinformation till medlemmar finns även på medlemsidan under Info från Mission