Anställda

Pastor och föreståndare: Sara Rosenströmer

Mail: sara@smyrna-varnamo.se

Tel: 076-022 20 43