Ge för livet

Brunnskyrkan deltar sedan många år tillbaka i ”Ge för livet” insamlingen. Varje höst pågår olika utåtriktade aktiviteter.
Församlingen har sedan starten på Bröd till bröder/Ge för livet samlat in mer än 3 miljoner kronor och detta kommer att uppmärksammas under hösten 2021.

Vi planerar för olika aktiviteter under hösten 2021 (under förutsättning att det går att genomföra med de restriktioner som gäller):

  • Konsert med Ingemar Olsson 17/10 kl 16.00
  • Brödförsäljning på marknaden Friveckolördag 30/10
  • Jullandgång 12/12

”Ge för livet” projekt 2021
Mikrolån och utbildning, RCA.
Sjuk- och hälsovård, Tanzania

För vidare information vg se nedanstående länk:
Ge för livet – projektkatalog EFK

Konton som kan användas för gåvor, klicka här.