Presentation

Smyrnaförsamlingen har funnits i Värnamo sedan 1964, och möttes först i det som kallas för ”Gamla Smyrna”, huset till vänster på bilden. Det kyrka som används idag (till höger på bilden) byggdes 1972. Vi finns på Brunnsgatan, centralt i Värnamo. Från och med hösten 2018 har kyrkan bytt namn till Brunnskyrkan. Församlingen är ansluten till Evangeliska Frikyrkan och har ca 90 medlemmar.

Vi är en gemenskap av helt vanliga människor som upplever både glädje och bekymmer. Vi är olika, har olika intressen och yrken, är i olika åldrar. Vi tänker olika om mycket men har dock något viktigt gemensamt: Vi har upptäckt att Gud älskar världen och söker gemenskap med oss människor. Vi har kommit till tro på Jesus Kristus. I Honom möter vi Gud. Detta är en djup glädje i livet!

Vi önskar att vår församling ska vara plats där vi möts med ömsesidig respekt, där vi kan samtala om livet och vad vår kristna tro innebär.

Vår målsättning har vi uttryckt i formuleringen: En varm och levande församling som gör människor till Jesu lärjungar.

Vi hoppas att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna!

EFK