Gåvor och konton

För gåvor och insamlingar kan följande konton användas.

Bankgiro 984-2675

Bankkonto 5182-1192583

Swish 123 231 3690