SMPF – Set My People Free, Mellanöstern

 

Set my


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Unknown-4.jpeg

Hulda Fahmi leder organisationen SMPFs arbete sedan 2020 då hon tog över ledarskapet efter Kamal Fahmi, dess grundare.
SMPF arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga rättigheter.  Set My People Free är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam vilket innebär  att konvertiter från Islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Länk: ”Set my people free” – hemsida

2021
Hälsning från Hulda juni 2021
Nyhetsbrev juni 2021

2020
SMPF nyhetsbrev dec 2020
Julhälsning dec 2020
Juli 2020 Sudan
Maj Juni 2020

 

Mellanöstern – Egypten

Vi som församling finns med och stöttar barnrättsprogrammet i Mellanöstern. Magdalena Said står som ansvarig för detta projekt och arbetar nu från Sverige tills projektet avslutas under 2022.

Majoriteten av barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika lever i fattigdom. Krig och konflikt har skapat en stor våg av flyktingar som lever marginalisade och utsatta i omkringliggande länder. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en starkt marginaliserad grupp. Fortfarande råder mycket okunskap och skam och skuldkänslor hos familjerna. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med våra partners skapa positiv förändring för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning, genom ett regionalt program med insatser i Egypten, Tunisien, Sudan, Libanon och Jordanien.