SMPF – Set My People Free.

Hulda Fahmi leder organisationen SMPFs arbete sedan 2020 då hon tog över ledarskapet efter Kamal Fahmi, dess grundare.
SMPF arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i Muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga rättigheter.  Set My People Free är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam vilket innebär  att konvertiter från Islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Länk: ”Set my people free” – hemsida