Gudstjänster

Brunnskyrkan samlas regelbundet för att fira gudstjänst. En gudstjänst som firas tillsammans med hela den världsvida kyrkan i tillbedjan inför den levande Guden. Det är enkla och varma samlingar där församlingens medlemmar medverkar på olika sätt. Vi sjunger tillsammans från en rik sångskatt och tillber Gud i enkla lovsånger. Alla barn är också välkomna att finnas med i söndagsskola under gudstjänsttid. Vi har också gudstjänster som är inriktade mot barn och familjer.

Församlingens pastor predikar för det mesta. Det är även vanligt att församlingsmedlemmar hjälper till med predikan. Predikans syfte är av vara ett tilltal får Gud, ett Guds ord, ett glatt budskap in i människors liv. Det handlar både om vad Gud gjort och vad han gör här och nu som den levande Guden.

Vid gudstjänstens avslutning ges oftast tillfälle till personligt gensvar och förbön. Det finns kunniga personer med integritet som man kan samtala med och be tillsammans med. Oavsett vem du är och vad du tror på så är du välkommen att besöka oss.

Du är varmt välkommen!