Spring, cykla eller gå

Varje tisdag möts vi ett gäng med koppling till Brunnskyrkan och går en (corona-säker) promenad. Nu tänkte vi att detta skulle kunna bli en möjlighet till att samla in pengar till EFK:s fantastiska arbete i världen! Du kan få vara med och sponsra våra promenader under maj månad. Du bestämmer själv hur mycket du vill ge (ex 10 kr/km) och meddelar oss. Sedan hör vi av oss om hur mycket vi har gått när månaden är slut!

Du kan läsa mer om satsningen på EFK:s hemsida. Där kan du också läsa mer om vilka fantastiska projekt som pengarna går till.

Vill du vara med? Kontakta vår pastor Sara Rosenströmer, tel 0708-31 01 95 eller mail sara@smyrna-varnamo.se.