Gåvor och konton

För gåvor och insamlingar kan följande konton användas.

Bankgiro               984-2675

Nytt bankkonto  5182-1192583

Swish                     123 231 3690