Predikningar 2022

Predikan 22-01-23 Marie Nilsson ”En stjärna i öster, vi kommer för att tillbe Kristus”

Predikan 22-01-16 Bert-Ove Olofsson ”Brinnande hjärtan”

Predikan 22-01-09 Sara Rosenströmer ”Bön, gemenskap med Gud”

Predikan 22-01-02 Sara Rosenströmer ”Bli stilla och besinna att jag är Gud”